WARMCEL

WARMCEL Lufttæt Sigt lavere Miljø Præstation

WARMCEL

Lofts, gulve, tage, vægge – hele dit byggeprojekt vil nyde godt af det, når du beder om WARMCEL som din miljøvenlige isolering.

WARMCEL tilbyder uovertrufne U-værdier, er fremstillet af 100 % genbrugte aviser og indfanger CO2, der ellers ville blive frigivet som metan på lossepladser.

Denne "Bedre end Nul CO2” status kombineret med de lave materialeomkostninger, nem installation og andre fordele (lufttæthed, brandresistent, lydisolerende, udfylder hulrum helt (hulrumsisolering), osv.) skaber den grønne fiberisolering med den bedste værdi på markedet.

Klik her for at stille spørgsmål om at bygge med WARMCEL.

Lufttæt – isoler rigtigt!

Excels isolering opnår fuldstændig hulrumsudfyldning og har den laveste luftpermeabilitet på markedet for fiberisolering.

Det betyder bedre lufttæthed, hvilket fører til bedre CO2-vurderinger for at imødekomme stadigt strengere byggebestemmelser uden behov for dyre designelementer som kan modregnes. Det fører også til lavere opvarmningsudgifter til bygningsejere i det lange løb.

Spar på byggeprocessen, spar på regningerne og nyd fordelene ved den eneste isolering med en Bedre end nul CO2-bedømmelse.

For yderligere oplysninger, besøg vores website www.airtightinsulateright.co.uk.

Nul CO2? Sigt lavere

WARMCEL-isolering er BREEAM-vurderet ”Bedre end nul CO2” med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på -1,5

Det betyder, at WARMCEL er den mest miljøvenlige isolering på markedet, og rent faktisk kan sænke en bygnings klimaaftryk.

WARMCEL er fremstillet af 100 % genbrugte aviser og indfanger CO2, der ellers ville blive frigivet som metan på lossepladser.

For yderligere oplysninger, besøg vores website www.aimlower.co.uk.

Miljø

Den bæredygtige isoleringsløsning

WARMCELer installeret i over en million hjem alene i England, og har bevist sit værd over for nationale byggefirmaer, arkitekter, kommuner og boligforeninger i løbet af de sidste 30 år.

WARMCEL er ekstremt modstandsdygtig over for brand takket være tilføjelse af simple uorganiske salte og opfylder de brandmæssige krav i EN13501-1 klasse B-S2,d0.


WARMCEL giver "U"-værdier ud over gældende eller påtænkte krav i bygningsreglementer, med almindelige bygninger opnås værdier på mellem 0,30 og 0,10 W/m2K.

WARMCEL kan, når det er nødvendigt, bortskaffes på sikker vis, uden at skabe giftigt affald eller problemer med biologisk nedbrydelighed.

WARMCEL kan genindvindes fra en bygning ved afslutningen af dens levetid og kan genbruges på Excels fabrik.

WARMCEL oversteg den nuværende bedste 'A+'-vurdering under BREs Miljøvurderingsmetode (Environmental Assessment Method (BREEAM)).

Red planeten

WARMCEL har et ekstremt lavt energiindhold, eftersom det er fremstillet af 100 % genanvendt avisaffald, så det kræver langt mindre energi at producere end noget andet almindeligt isoleringsmateriale.

WARMCEL har nul ODP (ozonlagsnedbrydende potentiale). Det indeholder ikke tilsat formaldehyd og er fri for CFC, flygtige organiske forbindelser (VOC'er) eller andre giftige stoffer.

Ved at reducere varmebehovet spiller WARMCEL også en stor rolle i at reducere husholdningernes CO2-udledning. Under BREs miljøvurderingsmetode (BREEAM) opnåede WARMCEL grøn guide økopoint 'A +'-vurdering i enhver anvendelse af isoleringen i forskellige væg- og tagkonstruktioner, og overgik den nuværende bedste 'A +'-vurdering.

WARMCEL har en positiv indvirkning på vores planets helbred. Med et bedre end nul GWP (globalt opvarmningspotentiale). Baseret på vugge-til-grav indvirkningen af produktionsprocessen giver et ton WARMCEL en nettobesparelse på -0,92 ton CO2 over 100 år. Dette er i tillæg til de mange tons CO2 , der spares i bygningen.

Præstation

Holdbarhed

WARMCEL vil ikke fremme væksten af svampe, mug eller bakterier, og kan modstå insekter og skadedyr. WARMCEL er også uskadelig for andre almindelige byggekomponenter såsom kobberrør, elektriske kabler og sømpladebeslag af metal.

WARMCEL kan genindvindes fra en bygning ved afslutningen af dens levetid og kan oparbejdes, hvilket yderligere styrker WARMCELs miljøvenlighed.

Termisk effektivitet

WARMCEL har en imponerende varmeledningsevne, hvilket yderligere forstærkes af dens evne til at skabe en høj grad af lufttæthed, hvilket hjælper med at tætne bygninger mod indtrængen af luftforurening og forhindrer termiske konvektionsstrømme.

Anvendelsesmåderne sikrer, at isoleringen giver en fuldstændig tætning og forhindrer varmetab, ved at fjerne huller, revner eller andre kuldebroer.

Lufttæthedstest gennemført på et byggeprojekt for kommunale huse i Cardiff ved Center for forskning i bygningsmiljø (CRiBE), ved Cardiff Universitet, viste, at lufttætheden af disse WARMCEL-isolerede hjem var bedre end kravene for god praksis.

Lydisolering

WARMCEL støjdæmpende egenskaber kan være en effektiv løsning på støjgener. Dette er især vigtigt ved anvendelser, hvor luftbåret lyd kan forårsage et problem for mennesker ,der bor eller arbejder i tilstødende rum.

Brandeffektivitet

WARMCEL har fremragende brandsikringsegenskaber, takket være tilføjelse af simple uorganiske salte, og opfylder de brandmæssige krav i EN13501-1 klasse B-S2,d0.